Polskie Innowacyjne Technologie Medyczne

Konferencja Naukowa | Olsztyn | 20 września 2019

Czas i miejsce

Konferencja odbędzie się dnia 20 września 2019 roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Organizatorzy

Organizatorami konferencji naukowej są Uniwersytecki Szpital Kliniczny wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja objęta jest patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O konferencji

Ideą wydarzenia jest promowanie innowacyjnych urządzeń prezentujących dorobek lub pracę polskiej myśli naukowo-technicznej z zakresu medycyny. Wystawie będą towarzyszyły prelekcje m. in. znamienitych polskich profesorów. 

Agenda

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji

Grażyna Czerwińska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10:15 - 10:35
Wsparcie PARP dla MŚP działających w branży medycznej

Andrzej Wiktorowicz

Prezes Zarządu - DRAMIŃSKI S.A.

10:35 - 10:55
Innowacje medyczne na przykładzie firmy DRAMIŃSKI S.A. z Olsztyna

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Kierownik Katedry Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi, UWM w Olsztynie

10:55 - 11:10
Innowacje w otorynolaryngologii. NasoSpirometria.

prof. dr hab. n. med Zbigniew Nawrat

Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi

11:10 - 11:30
Robin Heart i inne roboty, czyli szanse i zagrożenia rozwoju standardów medycznych. Oczekiwania / obawy pacjenta i lekarza

prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw.

Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12:00 - 12:20
Nowe zastosowania Technologii multimedialnych w medycynie

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj

Kierownik Katedry Neurologii, UWM w Olsztynie

12:20 - 12:35
Przezskórna tolerancja immunologiczna - skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stwardnienia rozsianego

dr inż. Mateusz Wirwicki

Wydział Inżynierii mechanicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12:35 - 12:55
Innowacje w Inżynierii Biomedycznej na UTP w Bydgoszczy

prof. Jacek Stępień, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, prof. Robert Nowak

Wydział Inżynierii mechanicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12:55 - 13:15
Potrzeba zmiany paradygmatu w zakresie złotego standardu diagnostyki alergii - w kontekście nowych możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję oraz instrumenty fotoniczne

Jan Bocian

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

13:15 - 13:35
Innowacje dla ochrony zdrowia opartej na wartości

Dorota Kołbuk-Konieczny

Pracownia Polimerów i Biomateriałów, IPPT PAN

14:00 - 14:20
Materiały dla medycyny formowane metodą elektroprzędzenia

Marek Kondraciuk

Egzotech LUNA

14:20 - 14:35
Luna EMG - robot rehabilitacyjny

Grzegorz Mączyński

Sciencelegal

14:35 - 14:55
Ekosystem dla rozwoju innowacyjnych technologii nielekowych

Jarosław Turek

Nature Science

14:55 - 15:10
Nature Science - innowacyjne, polskie probiotyki

lek. Radosław Borysiuk

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

15:10
Zamknięcie konferencji

Kontakt

 • Dane adresowe

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn
 • Email

  kancelaria@szpital.uwm.edu.pl
 • Telefon

  (89) 524 53 54